Salgsbetingelser

 

1.Generelt om salgsbetingelser 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer i nettbutikken fra www.sjokohuset.no til forbrukere (privatpersoner eller firmaer).

Salgsbetingelsene utgjør  avtalegrunnlaget for kjøpet sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.
Når du kjøper en vare hos oss betyr det at du samtidig har akseptert og godkjent gjeldende betingelser. Det oppfordres til å lese både kjøpsbetingelser, fraktbetingelser og sikkerhetsinformasjon før du handler. 
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e–handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
For å kunne handle med paypall/kredittkort på vår nettside må du ha fylt 18 år. Hvis du er under 18 år, må du få en myndig person til å handle for deg. 
 

1.1.Personopplysninger- Trygghet

For at du kan handle på sjokohuset.no, trenger vi personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer  og e-postadresse. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, returhåndtering.
Sjokohuset.no selger ikke personopplysninger til en tredjepart. Du kan være trygg på at dine personopplysninger som er registrert på denne siden, kun blir brukt i forbindelse med din handel på sjokohuset.no. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for mer informasjon.
 

1.2.Priser

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene i forhold til valutasvingninger og endring i innkjøpskostnader. Priser i allerede innlagte ordre vil aldri bli endret.
Vi tar forbehold om feil priser, prisendringer og at varer kan være utsolgt eller at lageret ikke stemmer, ettersom feil kan skje.
 

1.3. Informasjon i nettbutikken

Vi tilstreber at våre nettsider skal inneholde så korrekt informasjon om våre produkter som mulig, men vi tar forbehold om at skrive–⁄ trykkfeil kan forekomme. Dette kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.sjokohuset.no er bare tilgjengelig på norsk. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
Nettstedet www.sjokohuset.no  er eid av Sjokohuset, med organisasjonsnummer:  917 913 072
 

1.4.Endring i vilkårene

Sjokohuset.no forbeholder seg retten til å endre nårværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
 

1.5. Ansvar

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader på dyr, personer eller eiendom/eiendeler påført ved bruk av varer eller tjenester levert fra oss. Du er selv ansvarlig for undersøke varedeklarasjonen og ta nødvendige hensyn dersom du kan få en allergisk reaksjon på visse typer matvarer eller andre produkter.
 

2. Kjøpsbetingelser

2.1. Avtale

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
 

2.2 Partene

Selger
Firmanavn: Sjokohuset
Kontaktadresse: Herregårdsveien 8A, 1168 Oslo
E-post: post@sjokohuset.no
Organisasjonsnr.: 917 913 072
Kjøper er den person som foretar bestillingen.
 

2.3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)
Ingen varer blir levert før betaling er registrert mottatt av Sjokohuset.
 

2.4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 

2.5. Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.
 

2.6. Betaling

Betaling med kort er trygt for deg og for oss - din sikkerhet når du har betalt med kort er at du får pengene tilbake fra banken dersom du ikke mottar varene du har bestilt. Dersom du har bestilt varer som ikke kan leveres trekker vi bare beløpet for det som er levert. Ved å betale med paypall/kredittkort  blir håndtert all opplysning om kredittkort og betaling av Paypall.
 

2.6.1.PayPal eller Kredittkort:

Betaling med kort eller fra din PayPal konto er trygt og enkelt og vi anbefaler å betale via PayPal med kredittkort eller fra din PayPal konto. Dette er faktisk den enkleste og raskeste betalingsmåten og du får da gjennomført betalingen med en gang. Ettersom vi umiddelbart kan bekrefte at betalingen er gjennomført betyr dette også at vi pakker og sender ordren så raskt vi kan etter at bestillingen er mottat (normalt på neste arbeidsdagen). Derfor kommer den til deg så raskt som mulig.
 

2.6.2.Bankoverføring:

Hvis du valgte betaling via bankoverføring kan du allikevel betale med PayPal men du må da selv fylle ut betalingsdetaljene fra bestillingsbekreftelsen.
Dette betyr at du må logge in i din nettbank og overføre korrekt beløp til oss etter å ha plassert din order og mottat ordbekreftelse. Men det kan ikke bekreftes umiddelbart fordi det kan ta 1-2 dager før det blir gjennomført. Det betyr at vi kan ikke sende din ordre før vi kan bekrefte at betalingen er mottat. Derfor denne betalingsmåten medfører noen dager ekstra ventetid!
Vi tar imot betalinger til norsk bankkonto: 1503.97.52228 hos DnB.
Ved betalinger fra en utenlandsk bankkonto benytt IBAN: NO93 1503 9752 228 og BIC: DNBANOKKXXX.
Betalingsfrister 14 dager fra den dato ditt kjøp ble registrert i nettbutikken. Dersom vi mottar en bestilling men ikke registrerer noen innbetalinger i løpet av 14 dager vil vi sende ut noen påminnelser for ordren det gjelder. Dersom betaling ikke er mottatt etter 14 dager, blir bestilling kansellert og vil produktene selges til andre. Ingen varer blir levert før betaling er registrert mottatt av Sjokohuset.
 
2.6.3 Vipps:
Vi tar imot betalinger til VIPPS også: #140504
Betalingsfrister 14 dager fra den dato ditt kjøp ble registrert i nettbutikken. Dersom vi mottar en bestilling men ikke registrerer noen innbetalinger i løpet av 14 dager vil vi sende ut noen påminnelser for ordren det gjelder. Dersom betaling ikke er mottatt etter 14 dager blir bestilling kansellert og vil produkterene selges til andre. Ingen varer blir levert før betaling er regsitrert mottat av sjokohuset.no.

2.7. Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om varen er utsolgt.
 

2.8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
 

2.9. Angrerett 

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp for enkelte produkter når du handler for over 300 kroner. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angeretten innen 14 dager at varen er mottatt. Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser som for eksempel transport eller for varer som forringes raskt som for eksempel matvarer inkl. sjokolade, godteri. Når du kjøper sjokoladevarer, kan vi derfor kun akseptere kanselleringer som vi mottar og får behandlet før en bestilling er pakket og sendt.
Ettersom vi selger matvarer som vil forringes av temperatursvingninger kan vi dessverre ikke tilby noen form for kansellering, avbestilling, bytte eller retur av matvarer etter at disse er sendt fra oss. 
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev). For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angeretten innen 14 dager at varen er mottatt. Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten. Varen må leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde og i uskadet stand og med samme kvalitet som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen må sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Det du betalte for varen vil bli tilbakeført innen 14 dager etter at vi har mottatt varen i retur. Når du returnerer varer tilbake eller du benytter angeretten, skal du selv betale returporto. Vennligst bemerk at vi ikke mottar pakker som er sendt i oppkrav. Du er ansvarlig for trygg retur. Pakk varen godt, og ta vare på kvittering for frakt. Vi anbefaler alltid å sende returpakken som pakkepost slik at den kan spores. Brevpost sendes på kundens ansvar. Last ned angrettskjema her.
 

2.10  Reklamasjon

Du har plikt til å undersøke produktene i din bestilling så snart som mulig etter mottak av leveransen. Hvis det oppdages en feil eller mangel på leveringen må du som forbruker gi oss melding om at du⁄dere vil påberope seg mangelen (reklamasjon) innen 24 timer etter mottakelsen av varene. Ved transportskader må du straks det blir oppdaget, ta kontakt med utleveringsstedet for hjelp til å kreve erstatning av Posten/Bring. Vi kan dessverre ikke bistå med dette.
Ettersom vi selger matvarer som vil forringes av temperatursvingninger kan vi dessverre ikke tilby noen form for kansellering, avbestilling, bytte eller retur av varer etter at disse er sendt fra oss.
Dersom du har fått feil vare, eller det mangler en vare i pakken, refunderer vi beløpet. Vi ettersender ikke. Ta det heller med på din neste bestilling.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig.  Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.  Kontakt oss på post@sjokohuset.no. For raskest behandling bør e-posten inneholde kundenummer, ordrenummer, hvilket varenummer det gjelder og feilmelding/begrunnelse.
 

2.10.1. Endring av registrerte ordrer

Dersom du har lagt inn en bestilling men ønsker å endre denne må du ta kontakt med oss så raskt som mulig, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg!
Merk at etter at en ordre er pakket og sendt er det for sent å gjøre endringer, så hvis du glemte noe må du legge inn en ny bestilling.
 

2.10.2. Avbestilling av ordrer

Ombestemmer du deg og vil avbestille eller kansellere en registrert ordre må du ta kontakt med oss så snart som mulig. Dersom du kontakter oss for sent kan vi dessverre ikke garantere at får kansellert din ordre, for etter at den er pakket og sendt fra oss er bestillingen endelig og du er forpliktet til å ta imot varene. Ettersom vi selger matvarer som vil forringes av temperatursvingninger kan vi dessverre ikke tilby noen form for kansellering, avbestilling, bytte eller retur av matvarer etter at disse er sendt fra oss. Vennligst se angerett 2.9.
 

2.11. Kansellering

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom et eller flere produkter er varig utilgjengelig fra leverandør eller har hatt store prissvingninger. Ved slike situasjoner vil vi kontakte deg for om mulig å erstatte det utsolgte produktet med egnet erstatningsprodukt. Prisen på erstatningsproduktet kan variere fra det opprinnelige bestilte produkt. Vi forbeholder oss også retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i mangler eller forsinkelser på leveranser fra underleverandører, force majeur og alle andre årsaker.
 

2.12 Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse avstevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister