Personvernerklæring for Sjokohuset.no

Behandlingsansvarlig

Sjokohuset.no  er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
Kontaktinformasjon:
Sjokohuset Csaba Toth, Org.nr: 917913072
Adresse: Herregårdsveien 8A, 1168 Oslo
Epost:post@sjokohuset.no
 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, telefonnummer, e-postadresser samt leverings- og postadresser er type personopplysninger, som vi samler inn. (Firmanavn, organisasjonsnummer og kontaktperson kreves ved bedriftskjøp.)

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne levere varen til deg og for å kunne ta kontakt med deg i forbindelse med bestillingen og leveringen.

Grunnlaget for behandlingen

For at du kan handle på sjokohuset.no, trenger vi personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer  og e-postadresse. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, returhåndtering.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider (eller til våre ansatte) i forbindelse med ditt kjøp.
Betalingsmetode PayPal og Vipps:
Du kan betale med PayPal i nettbutikken vår. Ved å betale med paypall/kredittkort  blir håndtert all opplysning om kredittkort og betaling av Paypall. Personopplysninger håndteres mellom deg og PayPal i samsvar med gjeldende lover.

Se PayPalsretningslinjer for personvern her for flere detaljer.

Du kan også betale med Vipps i nettbutikken vår. Personopplysninger håndteres mellom deg og  Vipps  i samsvar med gjeldende lover.

Se Vipps retningslinjer forpersonvern her for flere detaljer.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til  noen uvedkommende tredjepart. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere  som f.eks leverandører innen it-tjenester og logistikktjenester.  

Sletting av personopplysninger

Personopplysningene lagres så lenge det er formålstjenlig eller så lenge det kreves i henhold til lovgivning.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.  Unntak er om vi er forpliktet til å lagre opplysningene i.h.t gjeldene lover og regler.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Personopplysninger som vi samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Epost: post@sjokohuset.no